Luftvärnsförbundet
- en del av Försvarsutbildarna

 

Försvarsutbildarna

Aktiviteter på gång

Lufthot och motåtgärder

ULv - ungdomsavd

Skytteklubben

Roslagens Hvf

Lvbyn - kursgård

Vårt Luftvärn - medlemsblad

Lv-funktionärer

Lufthot & historia

Länksamling

Lv-accessoarer

Kontaktuppgifter:

Ny adress från 2019-01-01:

Lv-förbundet
Sehlstedtsgatan 7 / 1310
11528 Stockholm

Pg 59888-8

Välkommen till Luftvärnsförbundet!

Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna.

Luftvärnsförbundet är rikstäckande och har sitt säte i Stockholm. Vår verksamhet sker till del på uppdrag och finansiering från Försvarsmakten men vi har också egna föreningsaktiviteter. Information om vad som är på gång i Luftvärnsförbundet finns på vår aktivitetssida som du når via länken i vänstermarginalen.

I Luftvärnsförbundet ingår också ungdomsavdelningen ULv, Stockholms Luftvärnsförenings skytteklubb, Roslagens Hemvärnsförening och vår egen kursgård, Lvbyn, på Väddö ca 10 mil norr om Stockholm. Se länkar till dessa i vänstermarginalen.

Bli medlem

Vår målgrupp är främst luftvärnsbefäl och andra med luftvärnsutbildning - men alla försvarsvänner som fyllt 15 år är välkomna att ansöka om medlemskap! För att få delta i vår militära verksamhet behöver du vara svensk medborgare, fullt frisk och ha normal kondition.

För att behandla din ansökan önskar vi att du (mycket kort) beskriver dig själv, t ex din ev. bakgrund i luftvärnet eller annan del av försvaret, och varför du vill ansluta dig till oss. Är du under 18 år så krävs också målsmans skriftliga godkännande av din medlems- och kursansökan.

Som medlem i Lv-förbundet stödjer du vårt viktiga frivilliga försvarsarbete och får inbjudan till våra egna och Försvarsutbildarnas centrala kurser, informationsträffar och andra aktiviteter. Dessutom ingår medlemsbladet ”Vårt Luftvärn” samt tidskriften ”Försvarsutbildaren”.

Avgiften är endast 40 kr per kalenderår eller 500 kr för ständigt medlemskap. Aktiva medlemmar i vår ungdomsavdelning (ULv) och Försvarsmaktens rekryter/värnpliktiga under pågående grundutbildning är avgiftsbefriade. Efter att ditt medlemskap är beviljat kan avgiften betalas till Lv-förbundets plusgiro 59888-8 eller bankgiro 966-1497 eller med Swish till vår kassör Anders Fransson m h a QR-koden nedan. Glöm inte att ange ”årsavgift” eller ”ständigt medlemskap” samt ditt namn, telefonnr och e-adress som avsändare.

Välkommen med din ansökan!


Här kan du hämta:

Åter till denna sidas topp