Luftvärnsförbundet
- en del av Försvarsutbildarna

 

Försvarsutbildarna

Huvudsida

Lufthot och motåtgärder

ULv - ungdomsavd

Skytteklubben

Roslagens Hvf

Lvbyn - kursgård

Vårt Luftvärn - medlemsblad

Lv-funktionärer

Lufthot & historia

Länksamling

Lv-accessoarer

Kontaktuppgifter:

Ny adress från 2019-01-01:

Lv-förbundet
Sehlstedtsgatan 7 / 1310
11528 Stockholm

Pg 59888-8

Luftvärnsförbundets aktiviteter

Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna.

Här kan du hämta:

-----------------------------------------

Föreläsningar på distans
  • Cyberhotet idag - statsaktörers motiv och tillvägagångssätt, tor 8 feb kl 20-21, mer info och anmälan.
  • Kriget i Ukraina - aktuell information, tor 7 mars kl 20-21, mer info och anmälan.
  • Arktis ur en säkerhetspolitisk synvinkel, tor 11 april kl 20-21, mer info och anmälan.
  • Ryssland dåtid och nutid, tor 25 april kl 20-21, mer info och anmälan.

-----------------------------------------

Försvarsinformation och förbundsstämma 2024

Lördagen den 16 mars kl 10-13 vid K 1 i Stockholm

Motioner och förslag ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 15 januari inför Luftvärnsförbundets ordinarie stämma 2024. Vilken genomförs under lördag 16 mars vid K 1 på Lidingövägen 28 i Stockholm enligt nedan. Medför legitimation för inpassering genom kasernvakten i valvet.

Stomprogram:

  • 1000 Försvarsinformation, kort rast.
  • 1115 Luftvärnsförbundets ordinarie stämma 2024 med utdelning av utmärkelser.
  • 1200 Lunch i militärrestaurang ”Kavalleristen” på K 1.
  • 1300 Konstituerande sammanträde för den nyvalda förbundsstyrelsen.

Programmet är öppet för samtliga medlemmar och Luftvärnsförbundet bjuder på lunchen. Resor och eventuell logi genom den enskildes egen försorg och bekostnad.

Slutligt detaljprogram och lokaler m.m. delges senare till anmälda deltagare. Föredragningslista för stämman enligt stadgarna § 18. Stämmohandlingar utdelas på plats. De kan också beställas från förbundskansliet efter stämman.

Här kan du hämta en utskriftvänlig inbjudan.

Skriftlig anmälan till Lv-förbundskansliet senast fredag 8 mars.
Gärna med e-post, via telefon undanbeds.
Ange önskemål (eller ej) om lunch och eventuella matallergier (motsv.)

Välkommen med din anmälan!

Michael Reberg
Förbundssekreterare

-----------------------------------------

Fanparad från Kungsträdgården till Nationaldagsfirandet på Skansen 6 juni

Luftvärnsförbundet deltar årligen med en fältfanvakt ur ULv vid firandet av Nationaldagen i Stockholm. Ett festtåg utgår från Kungsträdgården kl 1615 till firandet på Skansen med fri entré. Enskilt deltagande som åskådare, ingen anmälan behövs.

Åter till denna sidas topp